Politica de confidentialitate

Declaratie privind confidentialitatea

NOLANDOFFICE persoana juridica romana cu raspundere limitata avand sediul social pe Terra, in Europa, Romania, Municipiul Bucuresti, Sector 6, Str. Ion Nonna Otescu 8, CUI RO14951375, J40/10389/2002 Administrator/Operator Emire Boutique-localizat pe Terra, in Europa, Romania, Judetul Brasov, Oras Zarnesti, Str. Tohanita 27A, va informeaza despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in contextul operatiunilor referitoare la solicitarea/promovarea/furnizarea produselor si/sau serviciilor catre Oaspete/Guest/Tourist/Client (de catre NOLANDOFFICE/Emire Boutique), in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in scopurile specificate mai jos.

Prin natura si procedurile produselor si/sau serviciilor furnizate de Emire Boutique, utilizatorii acestora ( Oaspet/Guest/Tourist sau Client sau Utilizator) transmit anumite date personale utilizate pentru a asigura furnizarea si desfasurarea conform prevederilor legale si procedurilor proprii, in conditii optime si in siguranta a produselor si/sau serviciilor.

Protejarea datelor cu caracter personal ale Oaspetilor Emire Boutique si pastrarea acestora in siguranta este una din preocuparile importante ale Emire Boutique si agentilor, partenerilor, subcontractantilor implicati in furnizarea produselor si/sau serviciilor.

Aceasta Declaratie privind Politica de confidentialitate reflecta politica de confidentialitate aplicata tuturor utilizatorilor produselor si/sau serviciilor Emire Boutiquea stfel incat utilizatorii  sa fie informati si sa poata decide in cunostinta de cauza asupra modului in care datele lor personale care sunt colectate prin utilizarea produselor si/sau serviciilor sunt sau vor fi utilizate precum si a drepturilor pe care le au.

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prin date cu caracter personal se inteleg atat datele cu caracter nepersonal, cat si datele cu caracter personal – informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila/identitate certificata. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un element de identificare, incluzand, dar fara a se limita la:

 • (i) nume, prenume, adresa, e-mail, telefon (ex. fix, mobil, fax);
 • (ii) informatii de natura financiara (ex. venituri, etc.);
 • (iii) diverse informatii necesare sau solicitate de autoritati specifice furnizarii produselor si/sau serviciilor;
 • (iv) informatii rezultate ca urmare a monitorizarii ( in conformitate cu prevederile legale in vigoare referitoare la Proprietatea Privata !!! ) sistemelor de supraveghere audio/video/digitala  in cazul in care Oaspetii viziteaza una din locatiile in care se furnizeaza produsele si/sau serviciile Emire Boutique sau contacteaza serviciile de suport;
 • (v) semnatura;
 • (vi) orice alte informatii care deriva din acestea in urma prelucrarilor efectuate de Emire Boutique (ex., segmentarea clientelei in functie de diferite criterii, identificatorul unic generat la nivelul Emire Boutique pentru fiecare client in parte, informatii specifice produselor si/sau serviciilor oferite de Emire Boutique etc.) si orice alte informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor Emire Boutique;
 • (vii) iP-ul sau activitatile digitale/electronice efectuate atunci cand se acceseaza/navigheaza pe site-ul www.emire.ro sau se folosesc aplicatiile/produsele/serviciile Emire Boutique;

Prelucrarea datelor cu caracter personal inseamna orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, arhivare, stergerea, distrugerea etc.

COLECTAREA INFORMATIILOR

Este posibil să vă colectăm şi să vă prelucrăm datele personale în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale care ne revin faţă de dvs., gestionării şi administrării conturilor dvs. (dacă este cazul), recrutării şi dezvoltării personalului, sau în scopul asigurării conformităţii cu legislaţia în vigoare. Dacă v-aţi declarat de acord cu o astfel de utilizare, vă vom folosi informaţiile şi pentru a vă oferi produse şi/sau servicii despre care credem ar putea fi de interes pentru dvs.

Site-ul, prin politicile adoptate, inclusiv prin regulamentele interne, subliniaza importanta protejarii datelor personale, se va asigura ca va respecta drepturile persoanelor vizate in temeiul GDPR si va depune toate eforturile pentru ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate cu respectarea cerintelor GDPR.

Acesta Politica are rolul de a va informa in mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra in contextul utilizarii produselor si/sau serviciilor www.emire.ro/Emire Boutique.
Daca dumneavoastra aveti sub varsta de 16 ani, va rugam sa nu ne furnizati date cu caracter personal.

Colectam urmatoarele date:

 1. Colectam si prelucram datele dumneavoastra atunci cand interactionati prin intermediul www.emire.ro, respectiv informatiile pe care ni le furnizati prin completarea formularului de solicitare disponibilitate/rezervare sau a formularului de contact/mesaj de pe www.emire.ro
 2. Datele cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul formularului de contact si ulterior prelucram sunt: [nume] [adresa de email] [numar telefon].
 3. Datele cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul formularului de  solicitare disponibilitate/rezervare/contact si ulterior prelucram sunt: [nume] [prenume] [adresa de email] [numarul de telefon de contact].

SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin acceptarea acestei Politici va exprimati acordul pentru includerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in baza de date.
NOLANDOFFICE/Emire Boutique/Managementul Emire nu poate fi trasa/ tras la raspundere pentru incorectitudinea datelor pe care le-ati furnizat, lipsa actualizarii acestora si/sau neglijenta dumneavoastra referitoare la securitatea datelor, respectiv a corespondentei transmise prin intermediul e-mail-ului/postei si/sau mesajelor de tip SMS si/sau alte modalitati digitale/electronice, nu poate fi trasa/tras la raspundere in situatia in care terte persoane au intrat in posesia datelor dumneavoastra.
NOLANDOFFICE pastreaza, conform specificatiilor regulamentului privind protectia datelor personale, toate informatiile colectate in scopul derularii relatiilor contractuale sau precontractuale precum si o evidenta a tranzactiilor efectuate in format electronic si care sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In acest scop, un set minim de date cu privire la identitatea dvs., va fi prelucrat cu scopul unic al respectarii legislatiei in vigoare cu privire la asigurarea evidentei, inventarierii, selectionarii, pastrarii si folosirii documentelor pe care le detine.

TEMEIURILE PRELUCRARILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Se prelucreaza datele cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:

 1. Executarea contractului si pasii preliminari pentru acest contract (art. 6(1) b GDPR) – pentru datele colectate prin formularul de comanda sau datele primite ca urmare a serviciilor de relatii cu clientii;
 2. Obligatii legale (art. 6 (1) c GDPR) pentru datele necesare pentru facturare;
 3. Consimtamant (art 6 (1) a GDPR) pentru datele folosite pentru marketing pentru vizitatorii site-ului (e.g. abonarea la newsletter, cookie-uri de marketing, etc.);
 4. Interesul legitim (art 6 (1) f GDPR pentru datele folosite pentru marketing pentru clientii actuali (conform art. legea 506/2004 art 12 (2)) ai www.itp-sem.ro/, securitatea site-ului propriu www.emire.ro (considerent 49 GDPR) si datele folosite intern pentru optimizarea site-ului propriu www.emire.ro (si anonimizate sau pseudonimizate, dupa caz).

ESTE OBLIGATORIE PENTRU UTILIZATOR COMUNICAREA DATELOR? CARE SUNT CONSECINTELE IN CAZ DE REFUZ?

Prelucrarile datelor cu caracter personal solicitate utilizatorilor/potentialilor utilizatori  in vederea furnizarii serviciilor sunt considerate strict necesare pentru promovarea/furnizarea serviciilor conform prevederilor legale in vigoare si procedurilor/politicilor Emire Boutique. Refuzul de a furniza astfel de date ne pune in imposibilitatea de a furniza  ( inclusiv informatii despre oferte, tarife, termeni si conditii ) produsele si/sau servicii. Utilizatorul poate opta sa nu i se prelucreze datele in scopuri de marketing direct.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, se pot dezvalui datele Clientilor, acolo unde este strict necesar, pe baza nevoii de cunoastere, catre urmatoarele categorii de terti:

 • autoritati de reglementare si autoritati legale
 • parteneri contractuali

Acesti parteneri contractuali isi desfasoara activitatea comerciala si in Romania, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite in limita obligatiilor pe care si le-au asumat fata de societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgam catre persoanele imputernicite de noi cu prelucrarea lor sunt limitate la minimul necesar de date cu caracter personal in vederea realizarii produselor si/sau serviciilor respective si, totodata, le solicitam sa nu foloseasca datele cu caracter personal in niciun alt scop.
Depunem toate eforturile sa ne asiguram ca toate entitatile cu care noi lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate. De asemenea, unii dintre ei sunt la randul lor operatori care isi desfasoara activitatea comerciala si in Romania, cum ar fi furnizori ai produselor si/sau serviciilor de plata in calitate de agenti.

Unii dintre ei sunt terte parti care nu au rolul de a prelucra datele cu caracter personal, dar pot avea acces la ele in vederea indeplinirii obligatiilor lor sau in interactiunea lor cu Emire Boutique, dupa cum ar fi societati de mentenanta tehnica, auditori financiari sau prestatori de servicii juridice.

Datele cu caracter personal mentionate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise unor parti terte in urmatoarele situatii:

 • (i) autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in activitati de control cu privire la serviciile, activitatile sau activele societatii, care solicita sa se furnizeze informatii, in baza obligatiilor legale si cu respectarea stricta a procedurilor;
 • (ii) pentru indeplinirea unei cerinte legale, inclusiv cele legate de furnizarea produselor si/sau serviciilor, sau pentru protejarea drepturilor si activelor NOLANDOFFICE/Emire Boutique/Managementului Emire sau ale altor entitati sau persoane fizice si/sau juridice, dupa cum ar fi instantele de judecata;
 • (iii) parti terte achizitoare, in masura in care activitatea  ar fi (total sau partial) transferata, iar datele cu caracter personal are persoanelor vizate ar fi parte din activele reprezentand obiectul tranzactiei. De asemenea, pentru scopul prelucrarii reglementat mai sus, putem furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor persoane juridice de drept privat care fac parte din grupul NOLANDOFFICE/Emire Boutique, entitati juridice private care vor fi supuse instructiunilor NOLANDOFFICE/Emire Boutique in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN AFARA TARII

In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele cu caracter personal ale Clientilor pot fi transferate in afara tarii catre state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din spatiul Economic European (“SEE”). Astfel, informam Clientii, prin prezenta, ca orice transfer efectuat de catre NOLANDOFFICE/Emire Boutique catre un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protectia datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

DURATA PRELUCRARII

Vom stoca datele cu caracter personal ale Clientilor doar pentru perioada de timp necesara atingerii scopurilor prelucrarii, asa cum sunt ele mentionate mai sus, si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare inclusiv, dar fara a se limita la dispozitiile in materia arhivarii.

CE SE INTAMPLA CU DATELE UTILIZATORILOR CU CARACTER PERSONAL DUPA CE PRELUCRAREA INCETEAZA

Dupa momentul in care durata prelucrarii mentionata mai sus expira si  nu mai exista motiv legal sau un interes legitim cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, datele cu caracter personal vor fi sterse in conformitate cu procedurile/politicile NOLANDOFFICE/Emire Boutique, care pot implica arhivarea, anonimizarea, distrugerea.

PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT SI CREAREA DE PROFILURI

Datele cu caracter personal mentionate in prezenta pot fi supuse unor procese decizionale automatizate, inclusive creare de profiluri.

SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Se valueaza si imbunatateste in mod constant masurile de securitate implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale utilizatorilor / potentialilor utilizatori, persoana vizata are urmatoarele drepturi:
Conform Regulamentului, va bucurati de urmatoarele drepturi referitoare la prelucrarea datelor personale:

 • Dreptul privind accesul la datele colectate. In situatia in care datele cu caracter personal ale dumneavoastra sunt prelucrate de Societate va vom oferi acces la datele respective si la o serie de informații potrivit GDPR.
 • Va vom transmite daca ne veti solicita o copie a datelor dumneavoastra care fac obiectul prelucrarii;
 • Dreptul la rectificare. Aveti dreptul de a obtine de la Societate, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datele dumeavoastra inexacte, avand in acelasi timp dreptul de a obtine completarea datelor dumneavoastra care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare;
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea datelor dumneavoastra daca se aplica unul dintre motivele prevazute de GDPR.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Aveti dreptul de a obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra;
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveti dreptul de a primi din partea Societatii datele dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat si dreptul de a ne solicita, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic, sa va transmitem datele catre alt operator de date cu caracter personal;
 • Drepturile de care va bucurati pot fi exercitate, in conditiile Regulamentului, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, transmise prin posta la adresa Societatii din preambul sau pe adresa de e-mail a Societatii (emire@emire.ro), cerere la care va vom raspunde in termenul prevazut de GDPR. Pentru a raspunde unei asemenea cereri va trebui sa va dovediti identitatea si sa ne oferiti orice alte detalii care sa ne ajute sa raspundem cererii dumneavoastra.

Va informam ca in baza prevederilor legale in vigoare/Termeni si Conditii site-www.emire.ro/Termeni si Conditii de Cazare Emire Boutique/Regulament Centrul SPA Emire H20/ROI/ROF, avem posibilitatea exclusiva de a va refuza/bloca/anula solicitarile abuzive si/sau anumite solicitari care nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare sau care aduc prejudicii de orice fel/natura NOLANDOFFICE/Emire Boutique si totodata ca avem dreptul de a percepe o taxa rezonabila si proportionala cu cererea dumneavoastra.

In situatia in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra nu este efectuata cu respectarea tuturor cerintelor impuse de Regulament va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare “ANSPDCP”) – www.dataprotection.ro si/sau instantelor competente.

MODIFICARI ADUSE ACESTEI DECLARATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NOLANDOFFICE/Emire Boutique isi rezerva dreptul de a modifica prezenta Declaratie – Politica de confidentialitate fara o instiintare prealabila, in conformitate cu legislatia in vigoare. In masura in care prezenta Declaratie va suferi modificari, NOLANDOFFICE/Emire Boutique va publica pe site o versiune actualizata. Va rugam sa revedeti Declaratia – Politica de confidentialitate din timp in timp, fie pe site-ul www.emire.ro fie in locatiile unde sunt disponibile produsele si/sau serviciile, pentru a fi la curent cu cea mai recenta versiune a acesteia.